De wereld van de lokale en regionale journalistiek verandert snel. Online is er een breed nieuwsaanbod van provinciale omroepen, regionale kranten, lokale omroepen en particuliere nieuwssites. Toch wordt alom gewaarschuwd dat de regionale journalistiek in zwaar weer is: uitgevers maken een terugtrekkende beweging, en provinciale omroepen kunnen niet altijd aandacht besteden aan lokale verhalen. Het Kabinet trekt daarom extra geld uit voor lokale omroepen. Hoe bereiden zij zich daarop voor, en welke rol hebben gemeenten daarin?

Een mobiele telefoon is al genoeg om een videoreportage te maken

Met inmiddels 30 jaar ervaring in de lokale journalistiek ken ik deze wereld als geen ander. Ik weet wat gemeenten en andere stakeholders verwachten van de lokale omroepen. Maar ook tegen welke uitdagingen omroepen aanlopen als zij vanuit een organisatie met enkel vrijwilligers de stap moeten maken naar schaalvergroting en professionalisering.

Bij Studio040 in Eindhoven heb ik leiding gegeven aan dit proces. Daardoor weet ik welke ambities haalbaar zijn, welke budgetten daarbij horen en op welke manier dit georganiseerd kan worden. Ook ken ik de uitdagingen die komen kijken bij samenwerkingstrajecten tussen meerdere lokale omroepen in dezelfde streek.

Omroepen en gemeenten kunnen mijn hulp inroepen om de bestaande situatie in een streek in kaart te brengen en advies uit te brengen over de te nemen stappen. Ook kan ik inzichtelijk maken welke kansen en bedreigingen er de komende jaren op de omroepen afkomen die van invloed zijn op het te kiezen beleid.